Strona główna

Firma "PARTNER" specjalizuje się w świadczeniu usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Ponadto oferujemy obsługę procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz ich finansowania z uwzględnieniem środków własnych i kredytowych. Doradzamy właścicielom w zakresie obsługi rachunków bieżących oraz w zakresie ofert przyjaznych w kredytowaniu inwestycji Wspólnoty Mieszkaniowej.

Firma "PARTNER" działa na terenie województwa pomorskiego od 1997r. Wysoki standard usług wynika z doświadczenia i znajomości rynku nieruchomości właścicielki firmy oraz z przygotowania zawodowego i wysokich kwalifikacji zespołu pracowników.

Właścicielka firmy Elżbieta Pawlak - posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości o nr 9951 nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
Elżbieta Pawlak jest członkiem założycielem Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku.

Podstawą działania firmy "PARTNER" jest umowa o administrowanie lub zarządzanie nieruchomością, w której określono jasno zakres naszych obowiązków i kompetencji; opartych na oczekiwaniach i wymaganiach klienta oraz obowiązujących przepisów prawa.